Przewodniczący
Małgorzata Wudz klasa III c

Zastępca
Gabriela Bednarczyk klasa I b

Skarbnik/Sekretarz
Anna Pruś klasa II eNad pracą samorządu uczniowskiego czuwają:
mgr Agata Chuchmała oraz mgr Alojzy Ciszkiewcz