Przewodniczący Rady Rodziców
Kopytowska Wioletta

Wice przewodniczący Rady Rodziców
Walas Aneta

Skarbnik
Skorupa Halina

Sekretarz
Lucyna Rybacka-Pater

Członkowie Prezydium Rady Rodziców
Słowik Małgorzata
Bełczowska Agnieszka
Zioło Elżbieta

Nr konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy Sandomierz
63 9429 0004 3001 0004 7568 0001