GIMNAZJUM NR 1 EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ
Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, przedstawiciele uczniów, SU, rodzice uczniów otrzymali w dniu 17 czerwca 2005 r. o godz. 10.00. z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Certyfikat "Europejska Szkoła" . Projekt "Europejska Szkoła" uwzględniał następujące założenia:

1. Unia Europejska dąży do zapewnienia w Europie najwyższego poziomu edukacji, tak aby mogła ona stanowić wzór dla całego świata pod względem jakości i użyteczności społecznej. W ten nurt działań włącza się Polska jako jedno z państw członkowskich zjednoczonej Europy.

2. Można zaobserwować w naszej edukacji jak systematycznie wzrasta znaczenie jej poziomu. Stąd pojawianie się projektów i programów, których głównym celem jest promowanie działań, przyczyniających się do podwyższania jakości pracy poszczególnych szkół.

3. Dostrzegając ogromną rolę tych przedsięwzięć, Kuratorium Oświaty w Kielcach zaproponowało szkołom województwa świętokrzyskiego udział w takim przedsięwzięciu.

4. Projekt przygotowany w Kuratorium Oświaty Kielcach nosi nazwę Certyfikat Europejska Szkoła i obejmuje swoim zasięgiem zadania z zakresu wychowania oraz edukacji europejskiej.

5. Doskonale wiadomo, iż we współczesnej polskiej szkole wychowanie i edukacja europejska stanowią bardzo ważne obszary jej działalności. Wysoka jakość pracy szkoły w tych dziedzinach jest niezbędnym warunkiem rozwoju placówki i osiągnięcia standardów w pozostałych obszarach jej pracy.

6. W związku z tym kuratorium zaprosiło szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) do podjęcia działań w celu uzyskania Certyfikatu Europejska Szkoła.

7. Zdobycie przez szkołę takiego wyróżnienia jest potwierdzeniem bardzo dobrej pracy szkoły, a także czynnikiem mobilizującym społeczność szkolną do dalszej aktywności na płaszczyźnie wychowania i kształcenia.


Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu jest właśnie tą placówką, która uzyskała powyższe wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom nauczania i wysoką jakość pracy szkoły we wszystkich obszarach.