Wojewódzki konkurs "Mój wymarzony zawód"Ola Drypa uczennica klasy 3a uzyskała II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zawodoznawczym. Ola napisała pracę pt. "Mój wymarzony zawód". Wstępnej oceny pracy uczennicy dokonała p. I.Kozłowska. Praca Oli spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony komisji konkursowej, w której skład wchodzili doradcy zawodowi z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i nauczyciele języka polskiego. W dniu 27 marca 2018 r.nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu. Spotkanie, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach, uatrakcyjnili swoim występem uczniowie klasy siódmej.
Gratulujemy Oli sukcesu!

 

Galeria zdjęć