ŻYWE WITRYNY HISTORII


8 października 2017 r. z okazji odpustu ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka Patrona Miasta i Diecezji Sandomierskiej mieszkańcy miasta oraz turyści mogli przejść przez niezwykłą bramę czasu.
Mimo deszczowej pogody, miasto uśmiechnęło się do nas rozwartymi oknami kamieniczek, za którymi pojawiły się postacie świętych, królów, rycerzy, dam, mieszczan oraz bohaterów legend sandomierskich.
Gdy zwiedzający miasto turyści podeszli bliżej do otwartych okien, zobaczyli młodych artystów - uczniów naszej szkoły z oddziałów gimnazjalnych, którzy na kilka godzin stali się postaciami historycznymi lub legendarnymi.
Zwiedzający, spacerując po Starym Mieście, zauważyli sceny z czasów średniowiecza, renesansu oraz kolejnych epok. W Galerii Zapole spierały się kłótnice, zaœ Sudomir (legendarny założyciel miasta) rozsądził ich spór. Tymi postaciami byli uczniowie naszej szkoły - Kacper Komada, Angelika Smardz i Gabriela Bednarczyk.
Królowa Bona (która kiedyś odwiedzała Sandomierz) siedziała na tronie w otoczeniu dwórek. Królową była Maria Krzemińska, zaœ dwórkami - Katarzyna Drypa i Angelika Anioł. W hotelu Basztowym stanęła piękna caryca Maryna Mniszech (córka wojewody sandomierskiego) - Klaudia Gozdera oraz zausznica carycy - w tej roli Anna Pruś.
Adelajda Domicella (która ufundowała w Sandomierzu kościół parafialny św.Jakuba) również zasłużyła na miejsce w pamięci sandomierzan. Tę rolę odegrała (przypominająca ją z urody) Kamila Rusak. W kawiarni Iluzjon stała Anna Cylejska - Wiktoria Kusal - oraz jej dwórki - Aleksandra Wolak i Martyna Wolarska. Szczególną rolę dla Sandomierza odegrał bł. Wincenty Kadłubek (Norbert Chorab), uczony, historyk, Patron Miasta i Diecezji Sandomierskiej. Leszek Biały ( książę krakowski i sandomierski) - Bartosz Kordyka i Leszek Czarny (wydał przywilej lokacyjny Sandomierzowi ) - Julian Gajek stanęli w witrynach czytelni pedagogicznej.

Nasi uczniowie, wcielając się w wymienione wyżej postacie, przybliżyli nam historię naszego grodu. Sprawili, że my - współcześni mieszkańcy miasta - możemy być dumni z przeszłości Sandomierza. Zafascynowani tą żywą lekcjš historii turyści robili zdjęcia i dziękowali opiekunkom uczniów (T. Samołyk, I. Kozłowskiej, E. Szeloch) za przygotowanie tak atrakcyjnej scenografii uroczystoœci.

Galeria zdjęć