Pierwsza pomoc


Czy w sytuacji zagrożenia umielibyśmy zachować zimną krew i uratować drugiej osobie życie? Samo wezwanie pogotowia ratunkowego może być często zupełnie niewystarczające. Osobie poszkodowanej należy udzielić pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat. Taką wiedzę uczniowie zdobywają na lekcjach w szkole, a w dniu 8 lutego 2018 r.pogłębiali ją na zajęciach przeprowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora pierwszej pomocy.
Uczniowie klas III e oraz III a gimnazjum zapoznali się z teoretycznymi podstawami udzielania pierwszej pomocy, a następnie sami mieli okazję spróbować swoich sił, przeprowadzając resuscytację krążeniowo - oddechową a następnie zapoznając się z działaniem aparatu do resuscytacji.

 

Galeria zdjęć