REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ "ARCHIPELAG SKARBÓW"


W dniach 12 i 13 grudnia 2017r., uczniowie wszystkich klas II gimnazjalnych byli uczestnikami programu Archipelag Skarbów. Program Archipelag Skarbów został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Program Archipelag Skarbów to omówienie trudnej tematyki w przystępny i atrakcyjny dla uczniów sposób. Program pobudzał do refleksji nad konsekwencjami sięgania po środki psychoaktywne, nad konsekwencjami stosowania przemocy, nad odpowiedzialnością za własną seksualność. Uczniowie doskonalili lub zdobywali umiejętności dotyczące asertywności. Uczniowie, aktywnie uczestniczący w licznych zadaniach otrzymywali pamiątkowe opaski na ręce, kubki i książki. Kilka godzin spędzonych na sali gimnastycznej minęło bardzo szybko, ale zdobyte wiadomości i umiejętności pozostaną na dłużej.
W dniu 13 grudnia, rodzice uczniów klas II zaproszeni zostali na spotkanie z jednym z trenerów prowadzących warsztaty. Zainteresowani rodzice z tego zaproszenia skorzystali. W ramach programu odbyła się również szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli. Realizacja programu była możliwa dzięki sfinansowaniu go przez Urząd Miasta w Sandomierzu.


Galeria zdjęć